عطرمقاله ها0فروشگاه اینترنتی مارک

تفاوت بین عطر مردانه و عطر زنانه

 

خصوصیات عطر مردانه:

عطرهای مردانه اصولا چه شاخصه هایی دارند؟

آیا نقاط تمایزی بین عطرمردانه و عطر زنانه آن وجود دارد؟

خصوصیات عطر زنانه:

1-در ابتدایی ترین شاخصه می توان به نوع پوست بانوان و عکس العمل آن نسبت به عطر زنانه اشاره نمود. و تاکید بر این موضوع که با توجه به لطافت پوست بانوان عکس العمل عطر زنانه متفاوت نسبت به نمونه مردانه آن می باشد.

ادامه مطلب ...

جستجو

عطر, مقاله